Muziek opleiding
Navigatie: Jeugd & Opleiding | Muziek opleiding
De opleiding tot muzikant van de drumfanfare "St. Jan" is geheel in het beheer van de vereniging. Iedereen in de leeftijd vanaf 8 jaar kan zich inschrijven. De opleiding van jeugdleden wordt verzorgd door een team van goede docenten, die ofwel leden zijn van de drumfanfare, ofwel van buitenaf zijn aangesteld.

De gemiddelde opleidingsduur bedraagt ruim twee jaar, waarbij de leerlingen zo'n half uur per week les krijgen, gezamenlijk of in groepjes. In het eerste jaar wordt de leerling vertrouwd gemaakt met het instrument, waarbij het duidelijk zal worden dat een instrument leren bespelen niet vanzelf gaat. Na ongeveer anderhalf jaar is een leerling zover dat hij of zij kan deelnemen in het leerlingenorkest.

Hierna volgt voor velen een moeilijke en zware periode, waarin wordt toegewerkt naar het A examen dat bij de bond kan worden afgelegd en waarin langzamerhand de eerste marsen voor het grote orkest moeten worden ingestudeerd. Als de leerlingen eenmaal een voldoende hoog niveau hebben mogen ze mee gaan spelen in het grote orkest.

Voorspeelochtend
Eenmaal per jaar wordt er een voorspeel- ochtend georganiseerd voor alle leerlingen. Tijdens zo'n voorpeelochtend zijn ouders en belangstellenden uitgenodigd om te komen luisteren. Ook wordt dit moment gebruikt om de voortgang van de leerlingen te toetsen. Vaak zijn er ook oudere leden die een stukje voorspelen.

Wat gebeurt er na de opleiding?
Als je eenmaal bij het grote orkest speelt dan wordt er van je verwacht dat je zoveel mogelijk bij repetities en optredens aanwezig bent. Alleen als iedereen er is en zich voldoende inzet voor de vereniging kan het beste resultaat geboekt worden. Ook biedt de vereniging de mogelijkheid om nog langer les te volgen en ook voor het B examen te gaan.

Instrumentarium
Drumfanfare "St. Jan" beschikt over de volgende instrumenten: Piccolo's, fluiten, trompetten, cornetten, bugels, saxofoons, baritons, trombones, bassen en diverse slagwerk instrumenten. Op de meeste van deze instrumenten kan een jeugdlid een opleiding starten. In sommige gevallen is het (tijdelijk) niet mogelijk om op bepaalde instrumenten te starten, omdat dit anders een overbezetting van dat instrument tot gevolg heeft. In overleg met de leerling zal in deze gevallen een oplossing gezocht moeten worden.

Kosten
Bij inschrijving betaalt een leerling een contributie van 75,- per jaar. Een leerling krijgt daarvoor een instrument in bruikleen, het eerste lesboek en een muziekstandaard.

Tenslotte
Een instrument bespelen bij drumfanfare "St. Jan" is een leuke maar een intensieve hobby. Daar staat een enthousiaste vereniging tegenover met veel leuke activiteiten. De drumfanfare is een graag geziene gast bij diverse evenementen in de omgeving en ook daarbuiten. Kortom een vereniging waar je trots op kunt zijn!

Voor meer informatie over opleidingen bij de drumfanfare of aanmelden kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.